تاریخ انتشار: 94-05-07 10:05:51 چهارشنبه

تأثیر نگرش اطرافیان بر بهداشت روانی سالمند

بررسی عوامل تعاملی میان اعضای خانواده با سالمندان و تأثیر برخی از عوامل در فرسوده کردن خانواده‌ها و به طور طبیعی واگذاری سالمند به خانه سالمندان، یک ضرورت پژوهشی است. در این مطالعة موردی، تعدادی از خانواده‌هایی که درخواست سپردن سالمندان خود را به سازمان بهزیستی داشتند، مورد مطالعه قرار گرفتند. در پژوهش این پرسش مطرح بود که سالمندان چه اعمال و رفتاری انجام می‌دهند که برنگرش اطرافیان اثر منفی می‌گذارد. آشنا کردن سالمندان با رفتارها و اعمالی که از آن‌ها سرمی‌زند و برخانواده اثر منفی دارد، دارای ارزش ویژه‌ای است و حتی برای کسانی که در شرف سالمندی هستند، رعایت این نکته‌ها، امکانی فراهم می‌کند تا اطرافیان با نگرش مثبتی با سالمند رفتار کنند. مهم‌ترین نکته‌هایی که خانواده‌ها بر آن تأکید می‌کردند، به قرار این است:

 

1-      بلند حرف زدن سالمند

 

2-      عدم رعایت نظافت (بینی گرفتن، سینه صاف کردن، انداختن آب دهان زیرفرش، عدم رعایت بهداشت و نظافت لباس و سروصورت، ور رفتن با دندان‌های مصنوعی و آروغ زدن در مقابل دیگران و ...)؛

 

3-      رعایت نکردن ادب و نزاکت در برابر میهمانان؛

 

4-      رعایت نکردن ارزش‌های اخلاقی در دوره‌های پیش از سالمندی در خانواده (اعتیاد، هرزگی و غیره)؛

 

5-      تنبیه شدید همسر یا فرزندان؛

 

6-      دستکاری بی‌مورد وسائل خانه و آسیب‌زدن به آن‌ها؛

 

7-      ولخرجی، ربودن پول از خانه یا ناخنک زدن به خوردنی‌ها؛

 

8-       گریه کردن، نشان دادن یأس و بی تابی؛

 

9-      نق زدن و ایراد گرفتن زیاد.

 

بررسی اجمالی عواملی که از مصاحبه با خانواده‌ها به دست آمد، گویای این واقعیت است که می‌توان سالمندان را آموزش داد تا با پرهیز از انجام آن امور، پذیرش خود را درمیان اعضای خانواده افزایش دهند. رعایت نظافت از جمله مواردی است که خانواده‌ها زیاد بر آن تکیه می‌کنند. البته هر چند برخی از رفتارهااز جمله ور رفتن با دندانها، بینی‌گرفتن و غیره از نظر فرد سالمند کاملاً طبیعی و غیرآرازدهنده است، ولی خانواده‌ها نسبت به این اعمال، نگرشی مشمئزکننده دارند.

 

کاووش عمیق‌تر روی نگرش ناهشیاری خلنواده‌ها نسبت به سالمندان، بیانگر این واقعیت است که تعهد اخلاقی فرد پیش از ورود به سن کهولت، در ایجاد حس وفاداری و تعهد متقابل خانواده نسبت به سالمند، واجد بیشترین ارزش است. بنابراین اعمال نیک نه تنها ره توشة مناسبی برای دیار آخرت هستند، بلکه دارای اثر زودهنگام تعهد اخلاقی و مهم‌ترین عامل دستگیری از سالمند در سن کهولت نیز می‌باشند. آموزش دقیق عوامل بازدارنده به سالمندان و کسانی که در راه سالمندی هستند، در تحقق نیازهای روانی افراد، در بزرگسالی مؤثر خواهد بود. یکی از اعضای خانواده خواستار سپردن سالمند به سازمان بهزیستی، اظهار می داشت که پدر من اغلب خمر می نوشید و شب‌ها دیر به خانه می‌آمد. رفتار او با من و مادر بسیار خشن و با کتک‌کاریث همراه بود، به این دلیل امروزه حوصله و رغبت پذیرش او را ندارم. به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که تبلیغات و توصیه‌های اخلاقی به خانواده‌ها به منظور پذیرش سالمندان، بدون توجه به آموزش سالمندان و آگاه کردن آن‌ها نسبت به نقطه ضعف‌های خود، اثر چندانی در متقاعدسازی و اصلاح نگرش خانواده ها نخواهد داشت.

 

پیشنهاد می‌شود سازمان بهزیستی، برای سالمندان، گردهمایی هایی ترتیب دهد تا بتواند مقاصد آموزشی خود را به مورد اجرا درآورد و همچنین برقراری ارتباط میان خانواده هایی که دارای سالمند هستند، امکان انتقال تجربه‌ها و یا دست‌کم همدردی با همدیگر، به میزان زیادی استرس حاصل از نگهداری سالمندان را کاهش می دهد. برخی از کشورها، با تشکیل انجمن برای گروه‌های آسیب‌پذیر، از قبیل: دیابتی، سرطانی، هموفیلی و خانواده‌های دارای کودک عقب مانده و غیره، با استرس آن‌ها به گونه‌ای شایسته مقابله می‌کنند.

 

(0)
هیچ دیدگاهی وجود ندارد
دیدگاه خود را بنویسید
*
*
*