شکم بند لاغری نئوپرنی آدور Ador مشاهده عکس بزرگتر

شکم بند لاغری نئوپرنی آدور Ador

قرار گرفتن شکم در کمترین حجم خود

ایجاد تعرق و تسریع لاغری

جدید

580,000 ریال

توضیحات

شکم بند لاغری نئوپرنی آدور Ador

شکم بند لاغری نئوپرنی محیط مناسبی فراهم می آورد تا شکم در کمترین حجم خود قرار گرفته و فشار کمتری به ستون فقرات وارد شود ،البته ورزش در کنار استفاده از این شکم بند سبب تسریع این امر می گردد . از طرفی گرمایی که این محصول در محل مصرف ایجاد می کند باعث افزایش تعرق و سوخت چربی های اضافه می گردد .

موارد مصرف :

قرار گرفتن شکم در کمترین حجم خود

ایجاد تعرق و تسریع لاغری

شکمبند لاغری نئوپرنی آدور Ador

مضرات عدم مصرف :

دردهای کمری ناشی از شکم بزرگ و نیروی کششی آن

XXXL XXL XL L M S Size
58-6652-5646-5040-4434-3828-32سایز کمر

نقد و بررسی کاربران