SalamatBazar Live Customer Service
نوار مخصوص کشکک زانو تک سایز مشاهده عکس بزرگتر

نوار مخصوص کشکک زانو تک سایز

این وسیله با اعمال فشـار روی تـندون کشکک باعث می شود تا نیروی کمتری به محل چسبندگی این تندون یعنی برجستگی استخوان درشت نی اعمال شود. حفظ وضعیت صحیح استخوان کشکک در محل خود از دیگر عملکردهای این وسیله است.

2619

جدید

150,000 ریال

توضیحات

نوار مخصوص کشکک زانو تک سایز:

طب و صنعت

التهاب تندون کشکک و محل اتصال آن (این بیماری بیشتر در ورزشکارانی که به ورزش دومیدانی و پرش می پردازند دیده می شود.)

بیماری ازگوداشلایتر

بی ثباتی استخوان کشکک

کندرومالاسیای زانو

آرتریت و بورسیت زانو

توجه :

این وسـیله را می تـوان هم زیـر و هم بالای استخوان کشکک بست.

 

محل قرارگیری وسیله در زیر استخوان کشکک :

محل قرارگیری وسیله در بالای استخوان کشکک:

نقد و بررسی کاربران