نوار مخصوص کشکک زانو تک سایز مشاهده عکس بزرگتر

نوار مخصوص کشکک زانو تک سایز

این وسیله با اعمال فشـار روی تـندون کشکک باعث می شود تا نیروی کمتری به محل چسبندگی این تندون یعنی برجستگی استخوان درشت نی اعمال شود. حفظ وضعیت صحیح استخوان کشکک در محل خود از دیگر عملکردهای این وسیله است.

2619

جدید

150,000 ریال

توضیحات

نوار مخصوص کشکک زانو تک سایز:

طب و صنعت

التهاب تندون کشکک و محل اتصال آن (این بیماری بیشتر در ورزشکارانی که به ورزش دومیدانی و پرش می پردازند دیده می شود.)

بیماری ازگوداشلایتر

بی ثباتی استخوان کشکک

کندرومالاسیای زانو

آرتریت و بورسیت زانو

توجه :

این وسـیله را می تـوان هم زیـر و هم بالای استخوان کشکک بست.

 

محل قرارگیری وسیله در زیر استخوان کشکک :

محل قرارگیری وسیله در بالای استخوان کشکک:

نقد و بررسی کاربران