کمربند کار با کش دوبل مشاهده عکس بزرگتر

کمربند کار با کش دوبل

حفظ وضعیت صحیح بدن در هنگام انجام فعالیت های شغلی، ورزشی و کارهای روزمره 
کاهش صدمات ناشی از کار سنگین 
پیشگیری از کمر درد 

جدید

310,000 ریال

توضیحات

کمربند کار با کش دوبل– طب و صنعت

موارد استفاده :
حفظ وضعیت صحیح بدن در هنگام انجام فعالیت های شغلی، ورزشی و کارهای روزمره
کاهش صدمات ناشی از کار سنگین
پیشگیری از کمر درد
جمع کردن شکم و جابه جایی مرکز ثقل به منظور کاهش فشار وارد بر مهره های کمری
ایجاد گرما
کاهش فشار بر لیگامان ها
حمایت از مفاصل خاجی لگنی و ستون فقرات کمری

- ارتفاع کم و انعطاف پذیری کمر بند کار موجب می شود تا ضمن حفظ راحتی، از ضعف عضلات نیز جلوگیری شود.
- استفاده از کمر بند کار برای کارگران در بسیاری از کشورها اجباری می باشد و به کارگیری آن هنگام انجام کلیه فعالیت های روزمره در محیط کار و منزل به همگان توصیه می شود.

کمربند کار با کش دوبل

نقد و بررسی کاربران