فتق بند دوطرفه آدور Ador مشاهده عکس بزرگتر

فتق بند دوطرفه آدور Ador

برای پیشگیری از پیشرفت اینگوینال میباشد.

2718

جدید

295,000 ریال

توضیحات

فتق بند دو طرفه آدور Ador

این محصول پس از جراحی اینگوینال برای حمایت کامل از ناحیه اینگوینال بکار می رود.
این اورتز دارای بندهای قابل تنظیمی می باشد که سایز آن را تغییر می دهد و به کمک حلقه ها و قلاب در محل مناسب خود قرار میگیرد.فشار لازم را بر ناحیه مورد نظر وارد میسازد تا فشار وارده بر فتق کاهش یابد.

موارد مصرف فتق بند:

برای پیشگیری از پیشرفت اینگوینال میباشد.

فتق بند دو طرفه آدور

مضرات عدم مصرف:

اعمال فشار زیاد بر فتق و عود مجدد بیماری  

  
FreeُSize

نقد و بررسی کاربران