پد کشکک زانو آدور Ador مشاهده عکس بزرگتر

پد کشکک زانو آدور Ador

در هنگام ورزشهای سنگین یا تحرک زیاد پا

برای پیشگیری از آسیب های احتمالی کشک زانو

جدید

210,000 ریال

توضیحات

ویدیوی مربوط به پد کشکک زانو آدور Ador:

پد کشکک زانو آدور Ador

این محصول فشار وارده بر کشک را کاهش می دهد . به گونع ای طراحی شده است که از پشت پا سر نمی خورد .
پس از آسیب دیدگی استفاده از آن بسیار مفید خواهد بود . همچنین اگر در فعالیتی که انجام میدهید احتمال آسیب دیدگی وجود دارد برای پیشگیری از این پد استفاده کنید .

موارد مصرف پد کشکک زانو:

در هنگام ورزشهای سنگین یا تحرک زیاد پا

برای پیشگیری از آسیب های احتمالی کشک زانو

 
پد کشکک زانو آدور Ador

همچنین زانوبند قابل تنظیم با کشکک باز - ابری آدور Ador جهت کاستن فشاردر اطراف زانو به کار میرود و نیروهای نا خواسته برشی کششی در سطح زانو را کنترل می کند .

XL L M S Size
39-4935-4531-4127-37سایز زیر زانو

نقد و بررسی کاربران