مچ بند نئوپرنی با استرپ آدورAdor مشاهده عکس بزرگتر

مچ بند نئوپرنی با استرپ آدورAdor

این محصول با فشاری که بر روی تاندونهایی که از مچ رد می شوند وارد می کند باعث بهبود عملکرد آلفا و کاهش اعمال فشار بر روی استخوان مچ می شود .استرپ موجود در آن سبب می شود که این مچ بند با هر دستی مطابقت کند و بسته به نیاز مورد نظر محکم تر و یا آزاد تر شود .

جدید

160,000 ریال

توضیحات

ویدیوی مربوط به مچ بند نئوپرنی با استرپ آدورAdor:

مچ بند نئوپرنی با استرپ آدورAdor

این محصول با فشاری که بر روی تاندونهایی که از مچ رد می شوند وارد می کند باعث بهبود عملکرد آلفا و کاهش اعمال فشار بر روی استخوان مچ می شود .استرپ موجود در آن سبب می شود که این مچ بند با هر دستی مطابقت کند و بسته به نیاز مورد نظر محکم تر و یا آزاد تر شود .

مضرات عدم استفاده :

کشیدگی تاندونهای مچ دست

التهاب تاندونها

در رفتگی استخوانهای مچ به خصوص استخوان لونیت

مچبند نئوپرنی با استرپ
FreeSize

نقد و بررسی کاربران